So sánh các bảng liệt kê

Dưới đây là bảng thông tin về tỉ lệ hoa hồng mà Nhà Đất Di Linh đang áp dụng đối với môi giới bất động sản, hoa hồng trên được xem như các thông tin tham khảo và áp dụng khi thỏa thuận giữa bên nhận môi giới là Nhà Đất Di Linh và người bán hoặc tìm kiếm bất động sản. Hoa hồng có thể được áp dụng theo các cách khác tùy từng mục đích buôn bán được đề cập cụ thể khi làm hợp đồng môi giới.

Giá trị bất động sản
( ĐVT : Triệu đồng )
Người bán
( Tỉ lệ % giá trị )
Người mua
( Tỉ lệ % giá trị )
Phí thù lao môi giới
( ĐVT : Đồng )
Dưới 5002.2 %2 %100.000
Từ 500 đến 7502.2 %1.9 %150.000
Từ 750 đến 1.0002.2 %1.8 %150.000
Từ 1.000 đến 1.5002.2 %1.7 %200.000
Từ 1.500 đến 2.0002.2 %1.6 %250.000
Từ 2.000 đến 2.5002.0 %1.5 %300.000
Từ 2.500 đến 3.0001.8 %1.3 %350.000
từ 3.000 đến 5.0001.5 %1.1 %400.000
Từ 5.000 đến 7.0001.3 %0.9 %450.000
Từ 10.000 trở lên1 %0.5 %550.000

Bảng thông tin chi phí tìm & cho thuê bất động sản

Giá trị bất động sản thuê
( ĐVT/Tháng )
Người đi thuê BĐSNgười cho thuê BĐS
Từ 500 nghìn đến dưới 1 triệu40% tháng thuê đầu tiên 60% tháng thuê đầu tiên
Từ 1 triệu đến dưới 5 triệu35% tháng thuê đầu tiên 55% tháng thuê đầu tiên
Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu30% tháng thuê đầu tiên 50% tháng thuê đầu tiên
Từ 10 triệu đến dưới 15 triệu25% tháng thuê đầu tiên 45% tháng thuê đầu tiên
Từ 15 triệu đến dưới 20 triệu20% tháng thuê đầu tiên 40% tháng thuê đầu tiên
Trên 20 triệu10% tháng thuê đầu tiên 35% tháng thuê đầu tiên

Liên Hệ : 0348511212